Meester-ondernemer Toon Proost aan het woord

De voordelen van onze strategieën

Novius kiest resoluut voor langdurige samenwerking met cliënten. Daar ligt namelijk de basis voor succes. Hoe nauwer de meester en de ondernemer samenwerken, hoe succesvoller de onderneming groeit zonder juridische hindernissen. Toon Proost, meester-ondernemer bij Novius, schijnt zijn licht op de specifieke aanpak van Novius: strategisch, met de focus op de lange termijn en gebaseerd op nauwe samenwerking.

terug

Beter voorkomen dan genezen

“Elke Meester-Ondernemer vertrekt van het principe 'beter voorkomen dan genezen' ", steekt Toon van wal. “Wie niet verder kijkt dan z’n neus lang is, heeft de blik niet op de lange termijn en is dus ook niet op weg naar ondernermerssucces. En dat is nu precies wel de doelstelling van Novius: elke cliënt adviseren en begeleiden naar groei, naar succes.”

Verschillende cliënten gingen vanaf de oprichting van hun onderneming de samenwerking met Novius aan. Toon merkt dat zij hun zaken steeds op orde hebben en ook de reflex hebben om op lange termijn te denken. “Dankzij onze nauwe samenwerking met de ondernemers hebben we steeds de blik op de essentie: hun onderneming. Als Meesters-ondernemer bouwen we de strategie op om juridische problemen te vermijden. Elke procedure is er één te veel. Ondernemers zijn er emotioneel bij betrokken, het leidt hun aandacht af en het kost ook handen vol geld. Vele redenen om procedures als laatste redmiddel in te zetten.”

Zelf vooruitgang boeken

Wie goed voorbereid aan de aftrap staat, heeft de match al half gewonnen. Dankzij de strategische insteek van elke samenwerking slaagt Novius erin duurzame juridische oplossingen aan te reiken. Met zicht op de langere termijn dus. Toon formuleert het als volgt: “Door op voorhand zwakke punten te identificeren en de juridische oplossingen bij klanten te optimaliseren, werken we enorm efficiënt. Daardoor creëren we de ruimte om ons ook op onze eigen onderneming, Novius zelf, te concentreren.”

Dat vertaalt zich in verschillende nieuwe projecten. Toon licht een tipje van de sluier op. “We werken momenteel aan een online platform om de samenwerking met onze cliënten ook digitaal te verdiepen. Meer nog: het is de bedoeling dat het ganse team rond de ondernemer samenwerkt via het platform. Van de jurist tot de accountant. En uiteraard de ondernemer zelf.

Ruimte voor persoonlijke ontwikkeling

Een derde belangrijk voordeel van strategisch werken is dat de meesters-ondernemer steeds vinger aan de pols houden van wat er leeft op vlak van fiscaal en ondernemingsrecht. Elke verandering in de wetgeving komt meteen op de radar. Toon: “We hebben 3 werkgroepen opgericht binnen Novius: een werkgroep fiscaal recht, ondernemingsrecht en insolventies. Als meester-ondernemer krijg je de kans om je tijdens de werkgroepen te ontpoppen als expert in een specifiek topic. Dat bevordert niet enkel je persoonlijke ontwikkeling maar is ook in het voordeel van de klant.”

Als juridische sidekicks van ondernemers, wijzen Novius advocaten cliënten wegwijs doorheen het kluwen van fiscaal en ondernemingsrecht. “Onze cliënten beseffen dat juridisch advies geen kost is. Elk strategisch advies biedt een opportuniteit voor de ondernemer. Dat maakt van Novius advocaten meesters-ondernemers. Advocaten voor en door ondernemers.”

Toon Proost maakt groeiplannen waar als partner bij Novius.

Dat Novius een unieke leerschool biedt aan ambitieuze advocaten, heeft Toon Proost aan de lijve ondervonden. Door zijn ondernemingsgerichte aanpak past Toon Proost perfect in de unieke visie van het kantoor. Naast de vele dossiers greep Toon ook de doorgroeimogelijkheden binnen Novius stevig vast.

Als nieuwe partner van het kantoor zal Toon voortaan het Team Insolventie bij Novius aansturen. Naast de afwikkeling van faillissementen als curator aangesteld door de Nederlandse Ondernemingsrechtbank Brussel, zal Toon bijzondere bijstand verlenen aan zowel ondernemingen in moeilijkheden als aan ondernemingen welke geconfronteerd worden met insolvabele contractspartijen. Met diens aanstelling als partner treedt Toon in de voetsporen van oprichter Dirk Merckx en partner Michaël Boudry die respectievelijk de teams fiscaal recht en ondernemingsrecht aansturen.

 

Ook Meester-ondernemer worden?

Vraag naar onze groeiprogramma's

Wij steunen diverse initiatieven om bij te dragen tot een betere wereld.
Lees meer over onze inzet.